دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سلسله درس های عربی آقای شمسیعربی ,آنان ,دانش ,برای آنان
عربی ,آنان ,دانش ,برای آنانجلسه دوم

                                                      

              «سُبحان من یُمیت و یُحیی ولا إله                 إلاّ هوَ الذی خَلَقَ الأرضَ والسماء »

                خدایا هزاران بار بل بی شمار تو را سپا س که لذت نوشتن را به من ارزانی داشتی برای آنان که عاشق خواندنند. ای کاش می توانستم با نوشتنم، گوشه ای از نیازهای تشنه کامان درس عربی را  برآورده سا زم. تا شاید، بتوانم کتاب خشک و بیابانی عربی را شیرینی وحلاوتی تازه بخشم. حقیر بر این باورم که با وجود تکنولوژی های نوین در پرتو آموزش، هنوز کتاب، در دریای مواج یادگیری، پادشاه عرصه ی شطرنج دانش است. آنان که دانش را دوست دارند و در راهش شهید می گردند، خوب می دانند که کتاب، ماندگارترین یادگار ِ دانش بشری است. اگرچه هر نویسنده ای آنچه امروز می نویسد، فردا در پی آفرینش بهتر از آن                      می باشد، یقیناً آرزو دارد، نوشتار پیشینش، همیشه زنده بماند.

            آنان که با درس عربی آشنایی دارند به خوبی می دانند که تقسیم بندی مباحث

عربی، بطوری که برای مبتدی، آسان و قابل فهم گردد، کار آسانی نیست. با وجود همه ی اینحرف ها،   آنچه دراین مجموعه آمده است، حدیث سال ها تدریس در کلاس های درس است کهبا کمی پیرایش و ویرایش، برای آنان که می خواهند درس عربی را بیاموزند، تدوین گردیدهاست. امید که سودمند باشد.

             خدایا چنان کن سرانجام کار                         تو خشنود باشی و ما رستگار

                                                 « عا شت یداک: عمرت دراز باد!»

                                                          حسین شمسی

 

عربی ,آنان ,دانش ,برای آنان

سلسله درس های عربی آقای شمسیمنبع : عربـــــــی شیرین است.سلسله درس های عربی آقای شمسی
برچسب ها : عربی ,آنان ,دانش ,برای آنان


مطالب مرتبط