دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سلسله درس های عربی آقای شمسیمؤنث ,مثنی ,منسوب ,مذکر ,اشاره ,مفرد ,علوم انسانی ,مثنی مؤنث ,مفرد مؤنث
مؤنث ,مثنی ,منسوب ,مذکر ,اشاره ,مفرد ,علوم انسانی ,مثنی مؤنث ,مفرد مؤنثجلسه ششم

5) بعضی از کلمات هستند که کلمه اسم را یدک می کشند بنا براین؛ اسم می باشند. مانند:

 الف)                              اسم اشاره :

          اسم اشاره به نزدیک

         اسم اشاره به دور

اشاره به   مکان

هذا : این (مفرد مذکر)

هذه: این (مفرد مؤنث)

تلکَ: آن (مفرد مؤنث) 

ذلک: آن (مفردمذکر)  

هُنا: اینجا (نزدیک)

هذانِ، هذینِ: این دو (مثنی مذکر)

هاتان، هاتینِ: این دو (مثنی مؤنث)

ذانّکَ: آن دو(مثنی مذ کر)  

تانّکَ: آن دو(مثنی مؤنث)

هُناک: آنجا (دور)

هؤلاء: اینان یا این ها یا ایشان

(جمع مذکر و جمع مؤنث)

أُولئکَ: آنان یا آن ها

(جمع مذکر وجمع مؤنث)

 

   ب)                  كلمات پرسشي ( اسماء استفهام)                    

 أينَ : كجا                       

ما : چه،چه چیز ی،چه چیز هایی(اشیاء)

 عَمَّ (عن +ما): درباره چه، از چه

 ماذا : چه چيز،چه چیزی را

کَمْ: چند تا، چقدر                                

لِمَن(ﻟِ + من):  براي چه كسي، برای چه کسانی

 كَيفَ: چگونه،چطور

أىّ: كدام

لِماذا( ﻟِ + ماذا) : براي چه، چرا

 مَتَي: كي، چه موقع ، چه وقت

 إلامَ (إلی +ما): برای چه چرا

 لِمَ  (ﻟِ + مَا): برای چه،چرا

 مَنْ : چه كسي، چه كساني(عاقل)

 حَتّامَ(حتّی + متی): تا کی، تا چه وقت)

عَلامَ(عَلی + ما): برچه روی چه

     

    ج) اسم مصغّر: ( رشته ی علوم انسانی)        

برای  تحبیب یا تحقیر یا کوچک نشان دادن چیزی یا کسی به کار می رود. و بر وزن «فُعَیْل» می آید.                       

در فارسی مانند: کتابچه، دفترچه، طفلک، دخترک...

در عربی مانند: حُسین، بُحیرة(دریاچه)، کُمیل، فَضیل، بُریر(نیکوی کوچک)... 

د) اسم منسوب: ( رشته ی علوم انسانی)

برای تعلِق داشتن کاربرد دارد و علامت آن «ی» مشدد در آخر کلمه است. مانند: ایرانیّ: متعلق به ایران

 

العربیّة: منسوب به عرب، موسویّ: منسوب به موسی، فاطمی: منسوب به فاطمه...

مؤنث ,مثنی ,منسوب ,مذکر ,اشاره ,مفرد ,علوم انسانی ,مثنی مؤنث ,مفرد مؤنث

سلسله درس های عربی آقای شمسیمنبع : عربـــــــی شیرین است.سلسله درس های عربی آقای شمسی
برچسب ها : مؤنث ,مثنی ,منسوب ,مذکر ,اشاره ,مفرد ,علوم انسانی ,مثنی مؤنث ,مفرد مؤنث


مطالب مرتبط